Strona główna

 

UWAGA!
OBIEKT MONITOROWANY!
     Na podstawie art. 6 pkt lit. f) oraz art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapis monitoringu jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony fizycznej na terenie placówki oświatowej, zgodnie z art. 108a ustawy z dn. 14 grudnia 2016 prawo oświatowe. Dane z monitoringu mogą zawierać dane osobowe.
     Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z siedzibą w Szepietowie ul. 1 Maja 2,18-210 Szepietowo. Dane nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.
    Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, a więc na podstawie art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia. Administratorem Danych Osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
 ul. 1 Maja 2, 18-210 Szepietowo
Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa.
     Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzisiaj na tablicy

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie informuje, że od 08 lutego 2021 roku rozpoczną się zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

Uprzejmie proszę Rodziców o dokonanie zapisu dziecka do 26 lutego 2021 roku, lub złożenie deklaracji o kontynuowaniu nauki w przedszkolu jeśli dziecko już zostało zapisane.

Rodzice dzieci 7-letnich (rok urodzenia 2014) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci 6- letnich (rok urodzenia 2015) mają obowiązek zapisania dziecka na zajęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Rodzice dzieci 5- letnich (rok urodzenia 2016) mają prawo zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rodzice dzieci 4- letnich (rok urodzenia 2017) mają prawo zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rodzice dzieci 3- letnich (rok urodzenia 2018) mają prawo zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.spszepietowo.szkolnastrona.pl oraz w sekretariacie szkolnym.

Dyrektor szkoły

Piotr Markowski

 
Klasy IV - VIII  
nauka zdalna prowadzona przez dziennik elektroniczny według nowego planu lekcji.

 

Aktualności